معماری
خانه / بازی های محلی روستای قمبوان

بازی های محلی روستای قمبوان

بازی های محلی روستای قمبوان

بازی های محلی روستای قمبوان مقدمه: تا پیش از تولید و گسترش رسانه ها، داشته های فرهنگی هر منطقه ای بیشتر به خودش تعلق داشت و آمیختگی به مراتب کمتری را با عناصر فرهنگی سایر مناطق تجربه می کرد. به همین جهت، اشکال متنوع تری از همه چیز وجود داشت، …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس